otel dekorasyon

başa dön
22 NİSAN
4889 defa Okundu

İletişimi hızlandıran açık ofis tasarımları

İletişimi hızlandıran açık ofis tasarımları

Önemli ölçüde çözünmüş oda yapılarını barındıran ofis alanları, taşınabilir duvarlar, kabinler ve oda içinde oda sistemleri yolu ile planlanan çalışma mekanları…

Genellikle ofis çalışan yoğunluğunun yüksek olduğu şirketler tarafından tercih edilen açık ofis sistemlerinde, 25 ile 100 arasında personelin mekana yerleştirilmesi söz konusudur. Her bir ekibin de ortalama  12 – 15 m2 arasında çalışma alanı gereksinimi vardır. Bu çalışma alanı dekorasyonunda doğru mobilya seçimi, alan verimliliğini artırmakla beraber, işletme gider maliyetinde de düşüşü sağlamaktadır. Koridor olmaksızın çalışma alanlarının birbirine bağlanması, iş akışını aksatmayacak şekilde planlamayı gerektirmektedir. Klasik ofis sistemlerinden daha avantajlı olan açık ofis planlamalarında özellikle yüksek odalar ve yüksek oda derinlikleri çalışma verimliliğini artırmaktadır.

Mekan yerleşiminde esneklik…

Açık plan ofislerin en önemli avantajlarından biri örgütsel ve iletişimsel yapıda olması gerekli değişikliklerin yapılabilmesine kolaylık sağlamasıdır. Ekibin artması ya da azalması durumunda en başından doğru planlama yapılmış bu sistemde; farklı organizasyonel yapıların yeniden şekillendirilmesi, çalışanların oda içinde oda sistemleri ve hareket ettirilebilen duvarlar aracılığı ile mümkün olmaktadır.

Peki ya konsantrasyon?

Açık ofis planlamasında sıklıkla karşılaşılan en büyük sorun, akustiğin sağlanmasıdır. Hem bireysel çalışma alanları yaratmak hem de ekip çalışmasını sağlamak hedefli tasarlanacak açık ofislerde ses yutma katsayısı en yüksek mobilya malzemeleri seçilmelidir. Daha çok seperatör vazifesi görecek bu tip ürünler mekan estetiğinde de başroldedir. Bireysel çalışmanın dışında duyulan sesler (ofis makinaları gibi) maksimum oranda azaltılırsa da konsantrasyonun sağlanması o derece mümkün olacaktır. Aynı zamanda ses yalıtımını sağlamak, diğer çalışanları rahatsız etmemek amaçlı konuşmaktan çekinmenin ve ortamda tedirgin edici bir sessizliğin oluşmasının da önüne geçecektir.

 Yaratıcılığı engellemeyecek mekan yerleşimi yapılmalı.

Takım çalışmasının yürütüldüğü aksiyonu yüksek ve yaratıcılık gerektiren ofislerde haberleşmeyi ve spontane iletişimi sağlayacak açıklıklar bulundurulmalıdır. Aynı zamanda ekipler arası fikir alışverişini de sağlayacak bu açıklıklar, şeffaf seperasyon malzemelerinin kullanımıyla sağlanabilmektedir. Bu sayede ofis içi doğru iletişim gerçekleşebilecek ve iş akış hızı da artacaktır.

Aydınlatma ve renkler ferah atmosferin temeli…

Açık plan ofislerde renklerin motivasyona destek olacak şekilde seçimi önemlidir. Her bir çalışan için bireysel aydınlatmalar kullanılamayacağından genel aydınlatmaların ofis masa yerleşimine göre planlanması, detaylı bir teknik aydınlatma çalışmasını gerektirmektedir. En az 500 lüks değerinde olması gereken aydınlatmada yansıma ve parlamaların çalışma kalitesini düşürmeyecek şekilde yönlendirilmesi şarttır. Ek olarak elektrik kanalları mutlaka ya zemin altından ya da asma tavan içinden kaynağa ulaştırılmalıdır.

Bir diğer önemli husus da havalandırmadır. Mekan içinde temiz hava sirkülasyonu çok iyi olmalıdır. Çoğu zaman gözle görülmeyen işin teknik bir kısmı olduğu için dikkat edilmeden planlanmaktadır ki kötü bir havalandırma çoklu çalışma ortamların motivasyonunu düşürecek önemli bir detaydır.