otel dekorasyon

başa dön
08 ARALIK
2159 defa Okundu

Dekorasyonda simetrik stil

Dekorasyonda simetrik stil

“Teknik olarak simetri, herhangi bir biçimin çeşitli öğelerinin, bir eksenin her iki tarafında da benzer şekilde dağılımında kullanılan tanımdır. Bu eksenin iki yanındaki karşılıklı parçalar birbirinin aynıysa, katı ve yansımalı bir simetriden; parçalar simetrik, ama tıpatıp aynı olmayan biçimde yerleştirilmişlerse esnek bir simetriden söz edilebilir. Bütün düzenleme sistemleri içinde simetri, algılayanda en fazla güven ve huzur duygusu yaratanıdır, ama baskı yapan bir katılık hissi de verebilir. Bunun en açık örnegi mimarlıkta Neo-klasik akımda görülür.”

Görsel estetiği yüksek olan her birey, mekanlardaki simetri hakkında değerlendirme yapabilecek potansiyeldedir. Böylesi bir değerlendirme için profesyonel olmak gerekmediğini belirten araştırmacılar, kişilerin mekanda yakalayabildikleri simetrik düzende kendilerini oldukça huzurlu hissettiklerini ifade ederler. Aynı zamanda bunun temelinin bilinçaltı kodlamalarda yattığı yönünde bir kanıya da sahiptirler. Zaten hemen herkesin dengeli mekan görselliğini düzensizlere oranla çok daha estetik gördüğü, pratik yaşamda da netlenebilir bir yargıdır.

Kişisel stil taşıyan ve kendi içinde uyumlu mekanlarda kullanılan simetri türleri...

Mekanda simetrik stil kurgulamak, her şeyden önce huzurlu bir iç dengenin yansıtılmak istendiği alanlarda önemlidir. Bunun için de farklı yollar vardır. Bunlardan ilki, mekanı ya da dekore edilecek alanı tam ortadan iki eşit alana bölerek yerleştirmek, yani yansıma kullanmaktır. Alternatif bir diğer yöntemse, rotasyon kurgulamaktır. Rotasyon, merkezi bir odak noktasının etrafında belirli bir yönde döndürülen nesneleri ifade eder. Örneğin yuvarlık bir masa ve çevresine eşit sayıda ve açıda sandalyeler yerleştirmek gibi.

Simetri düzenin, asimetri özgürlüğün temsilidir.

Geçişken simetri denilen bir düzenleme daha vardır ki genellikle zeminlerde, duvar kaplamalarında ve tekstillerde kullanılır. Geçişken simetri, aynı mekan içinde aynı deseni birden fazla tekrarlayarak hareket yanılsaması yaratmak anlamına gelmektedir. Farklı bir simetri türü de düzen kırıcı bir tarz olarak asimetri kullanmaktan geçer. Asimetri elde etmek daha zordur, ama sonunda çok daha güçlü bir tasarım oluşturur. Simetrinin aksine asimetri, tekrar öğelerden kaçınan bir tasarım planını gerektirir. Bilinçli olarak kurgulanan bu stilde belirlenen bir tasarım ya da dekorasyon öğesi odak noktaya alınır. Örneğin asimetrik bir duvar dekorasyonu kurgulanacaksa; boyut, biçim, renk ya da çizgi kontrastı farklı öğeler, merkez bir alan içine yerleştirilir.

Modern, klasik ya da pop stilde simetrik bir çizgi yakalamak için “denge” anahtar kelime olmalıdır.

Dekorasyonda bırakılacak dengeli boşluklarda uygulanabilecek simetrik tarz sayesinde disiplinli ve sakin bir atmosfer yakalayacağınızı unutmayın. Ancak asimetrik denge ile sınırlandırılmışlıktan uzak, çok daha özgür ruhlu ve hareketli bir dengede yaşanacağını da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Dekorasyon tarzınız ne olursa olsun...

* Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 3 , Sf: 1670